BILETA AVIONI: +355 4 22 28 141    TURIZEM: +355 4 22 33 419

Butterfly Camping

0
Price
From€25
Price
From€25
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

168
2 Ditë
Programi

Informacion

Jeni gati për avanturë?
Këtë verë destinacioni më i ri është Butterfly Camping

Përshkrimi

𝙆𝙖𝙢𝙥𝙞 𝙞𝙙𝙚𝙖𝙡 𝙥𝙚̈𝙧 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙛𝙪𝙣𝙙𝙟𝙖𝙫𝙚̈ 𝙛𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨𝙩𝙞𝙠𝙚 𝙥𝙖 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩, 𝙥𝙤𝙧 𝙢𝙚 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙗𝙪𝙠𝙪𝙧𝙞 𝙩𝙚̈ 𝙥𝙖𝙠𝙧𝙖𝙝𝙖𝙨𝙪𝙚𝙨𝙝𝙢𝙚.
𝙆𝙖𝙢𝙥𝙞 𝙞 𝙁𝙡𝙪𝙩𝙪𝙧𝙖𝙫𝙚 𝙣𝙙𝙤𝙙𝙝𝙚𝙩 𝙫𝙚𝙩𝙚̈𝙢 30 𝙢𝙞𝙣𝙪𝙩𝙖 𝙡𝙖𝙧𝙜 𝙦𝙮𝙩𝙚𝙩𝙞𝙩 𝙩𝙚̈ 𝙋𝙚𝙨𝙝𝙠𝙤𝙥𝙞𝙨𝙚̈.
𝙎𝙝𝙩𝙧𝙞𝙝𝙚𝙩 𝙣𝙚̈ 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙫𝙚𝙣𝙙 𝙠𝙪 𝙢𝙖𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙚𝙣𝙙𝙚 𝙣𝙪𝙠 𝙨𝙝𝙠𝙤𝙣 𝙙𝙝𝙚 𝙟𝙪 𝙙𝙪𝙝𝙚𝙩 𝙩𝙚̈ 𝙗𝙚̈𝙣𝙞 𝙙𝙞𝙨𝙖 𝙢𝙞𝙣𝙪𝙩𝙖 𝙝𝙞𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙨𝙝𝙠𝙪𝙖𝙧 𝙣𝙚̈ 𝙙𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣. 𝙅𝙖𝙣𝙚̈ 𝙙𝙞𝙨𝙖 𝙧𝙧𝙪𝙜𝙚̈ 𝙥𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙨𝙝𝙠𝙪𝙖𝙧 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙖𝙢𝙥 𝙥𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙜𝙟𝙞𝙩𝙝𝙚̈ 𝙖𝙩𝙖 𝙦𝙚̈ 𝙟𝙖𝙣𝙚̈ 𝙩𝙚̈ 𝙖𝙥𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙪𝙖𝙧 𝙥𝙖𝙨 𝙝𝙞𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙤𝙧 𝙟𝙤 𝙫𝙚𝙩𝙚̈𝙢, 𝙠𝙟𝙤 𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚̈ 𝙚̈𝙨𝙝𝙩𝙚̈ 𝙚𝙙𝙝𝙚 𝙥𝙚̈𝙧 𝙖𝙩𝙖 𝙦𝙚̈ 𝙙𝙖𝙨𝙝𝙪𝙧𝙤𝙟𝙣𝙚̈ 𝙣𝙖𝙩𝙮𝙧𝙚̈𝙣 𝙙𝙝𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙩 𝙚𝙠𝙨𝙩𝙧𝙚𝙢𝙚 𝙜𝙟𝙞𝙩𝙝𝙖𝙨𝙝𝙩𝙪. 𝙀𝙘𝙟𝙖 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙚̈𝙢𝙗𝙚̈ 𝙥𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙢𝙗𝙚̈𝙧𝙧𝙞𝙩𝙪𝙧 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙖𝙢𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙚̈𝙨𝙝𝙩𝙚̈ 𝙧𝙧𝙚𝙩𝙝 1 𝙤𝙧𝙚̈ 𝙚 20 𝙢𝙞𝙣, 𝙢𝙚 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙫𝙚̈𝙨𝙝𝙩𝙞𝙧𝙚̈𝙨𝙞 𝙢𝙚𝙨𝙖𝙩𝙖𝙧𝙚, 𝙚 𝙥𝙚̈𝙧𝙗𝙖𝙡𝙡𝙪𝙚𝙨𝙝𝙢𝙚 𝙚𝙙𝙝𝙚 𝙣𝙜𝙖 𝙛𝙚̈𝙢𝙞𝙟𝙚̈𝙩.
𝙆𝙖𝙢𝙥𝙞 𝙨𝙝𝙩𝙧𝙞𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙚̈𝙧𝙜𝙟𝙖𝙩𝙚̈ 𝘿𝙧𝙞𝙣𝙞𝙩 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙞 𝙢𝙚 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙥𝙖𝙢𝙟𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙥𝙖𝙠𝙧𝙖𝙝𝙖𝙨𝙪𝙚𝙨𝙝𝙢𝙚. 𝙉𝙪𝙠 𝙚̈𝙨𝙝𝙩𝙚̈ 𝙩𝙝𝙟𝙚𝙨𝙝𝙩 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙠𝙖𝙢𝙥 𝙠𝙪 𝙙𝙤 𝙩𝙚̈ 𝙥𝙪𝙨𝙝𝙤𝙣𝙞 𝙢𝙚 𝙘̧𝙖𝙙𝙧𝙖, 𝙥𝙤𝙧 𝙢𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙚̈ 𝙫𝙞𝙯𝙞𝙩𝙤𝙣𝙞 𝙚𝙙𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙫𝙖𝙙𝙝𝙞𝙣 𝙚 𝙛𝙡𝙪𝙩𝙪𝙧𝙖𝙫𝙚, 𝙠𝙖𝙣𝙞𝙤𝙣𝙞𝙣 𝙚 𝙛𝙡𝙪𝙩𝙪𝙧𝙖𝙫𝙚 (𝙨𝙞𝙜𝙪𝙧𝙤𝙝𝙪 𝙩𝙚̈ 𝙠𝙚𝙨𝙝 𝙨𝙖𝙣𝙙𝙖𝙡𝙚 𝙢𝙚 𝙫𝙚𝙩𝙚).
𝙈𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙚̈ 𝙗𝙚̈𝙣𝙞 𝙚𝙙𝙝𝙚 𝙪𝙙𝙝𝙚̈𝙩𝙞𝙢 𝙢𝙚 𝙗𝙞𝙘̧𝙞𝙠𝙡𝙚𝙩𝙚̈ 𝙙𝙝𝙚 𝙧𝙖𝙛𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙚̈𝙧𝙜𝙟𝙖𝙩𝙚̈ 𝘿𝙧𝙞𝙣𝙞𝙩 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙞!
𝙂𝙟𝙖𝙩𝙚̈ 𝙧𝙧𝙪𝙜𝙚̈𝙨 𝙋𝙚𝙨𝙝𝙠𝙤𝙥𝙞, 𝙣𝙙𝙖𝙡𝙚𝙨𝙚̈ 𝙣𝙚̈ 𝙇𝙞𝙦𝙚𝙣𝙞𝙣 𝙚 𝙐𝙡𝙯𝙚̈𝙨 𝙨𝙞 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙣𝙜𝙖 𝙯𝙤𝙣𝙖𝙩 𝙢𝙚̈ 𝙩𝙚̈ 𝙗𝙪𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙣𝙚̈ 𝙫𝙚𝙣𝙙 𝙥𝙚̈𝙧 𝙩’𝙪 𝙫𝙞𝙯𝙞𝙩𝙪𝙖𝙧.
𝙏𝙚̈ 𝙜𝙟𝙞𝙩𝙝𝙖 𝙠𝙚̈𝙩𝙤 𝙖𝙠𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙚𝙩𝙚 𝙛𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨𝙩𝙞𝙠𝙚 𝙟𝙪 𝙤𝙛𝙧𝙤𝙟𝙣𝙚̈ 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙛𝙪𝙣𝙙𝙟𝙖𝙫𝙚̈ 𝙣𝙙𝙧𝙮𝙨𝙝𝙚.

Detajet e Udhëtimit
Në çmim përfshihen

Duke filluar nga 2’900 lekë

  • transport
  • akomodim në cadër, mëngjes, darkë, argëtim, plazh, guidë lokale”
Çfarë duhet të keni me vete

Duke filluar nga 2’900 lekë

  • 𝘒𝘦̈𝘱𝘶𝘤𝘦̈ / 𝘴𝘢𝘯𝘥𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦̈𝘳 𝘩𝘪𝘬𝘪𝘯𝘨
  • 𝘙𝘳𝘰𝘣𝘢 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘦̈𝘴𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘱𝘢𝘮𝘣𝘶𝘬𝘶
  • 𝘜𝘴𝘩𝘲𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘦̈ 𝘯𝘥𝘳𝘺𝘴𝘩𝘮𝘦, (𝘧𝘳𝘶𝘵𝘢 𝘵𝘦̈ 𝘵𝘩𝘢𝘵𝘢, 𝘶𝘫𝘦̈, 𝘱𝘪𝘫𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘫𝘪𝘬𝘦)
  • 𝘉𝘶𝘻𝘲𝘦𝘴𝘩𝘫𝘦𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘫𝘪𝘯𝘦̈ 𝘵𝘶𝘢𝘫.
  • 𝘕𝘪𝘷𝘦𝘭𝘪 𝘪 𝘷𝘦̈𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳𝘦̈𝘴𝘪𝘴𝘦̈ 𝘔𝘦𝘴𝘢𝘵𝘢𝘳𝘦!!